Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: Bella Salvia s.r.o.

Valdštejnova 682/20, Cheb 350 02

ičo: 07730071

e-mail. info@bellasalvia.cz

tel. +420 605 931 374

Oznamuji/oznamujeme*, že tímto odstupuji/odstupujeme* od smlouvy o nákupu tohoto zboží v zákonné lhůtě 14dnů:

Druh zboží (např. bylinná směs, směs koření atd.) :
Počet kusů:
Číslo prodejního dokladu (faktury, dodacího listu, atd.):
Datum objednání zboží:
Datum obdržení zboží (datum, kdy jsem zboží převzal/a):
Vaše jméno a příjmení:
Vaše adresa:
Kontaktní údaje – e-mail:
Tel.:

Odesláním tohoto dokumentu o výše uvedeném odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě stvrzuji, že zboží bylo zakoupeno výhradně u dodavatele Bella Salvia s.r.o. přes elektronický obchod na webové adrese www.bellasalvia.cz

Pokud zasíláte odstoupení v listinné podobě, připojte svůj podpis: ____________________

Datum:

* Nehodící škrtněte